Zwakke lezers hebben goede ondersteuning nodig, maar er wordt nog vaak uitgegaan van achterhaalde opvattingen en ongefundeerde adviezen. In dit artikel bespreken een specifiek aspect hoe je zwakke lezers het beste kunt helpen zodat ze beter én met meer plezier en vertrouwen gaan lezen.

Er bestaan veel misverstanden over de vraag welke teksten het meest geschikt zijn voor zwakke lezers. Sommige mensen pleiten voor versimpelde teksten, met korte zinnetjes en weinig verbindingswoorden. Anderen beweren dat je zwakke lezers beter een zetje kunt geven met teksten die net wat boven hun niveau liggen. Helaas is geen van beide aanpakken effectief. Bij versimpelde teksten missen kinderen de structuur die juist nodig is om verbanden te leggen. Te moeilijke teksten zorgen voor obstakels op het gebied van techniek én begrip. Zwakke lezers zijn het meest gebaat bij rijke teksten op hun eigen niveau, met een natuurlijk taalgebruik, zinnen die elkaar verduidelijken en een betekenisvolle context.

Er zijn allerlei manieren om rijke teksten aan te bieden. Zo zijn er de Samenleesboeken. Daarin wisselen fragmenten op twee AVI-niveaus elkaar af. Een beginnende lezer leest op zijn eigen AVI-niveau; een geoefende lezer leest fragmenten op een hoger niveau met een rijkere woordenschat. De leesvaardigheid en het leesbegrip van beide lezers gaan vooruit (Van Keer, 2002). Nieuw zijn de digitale Samenleesboeken. Pakkende geanimeerde illustraties laten de gelezen fragmenten tot leven komen en ondersteunen het begrip. Als er bijvoorbeeld staat dat een oma door het haar van haar kleinkind ‘woelt’, laat de animatie de beweging van dat werkwoord zien.