Aan het eind van de basisschoolperiode kunnen de meeste kinderen goed genoeg lezen om zich te redden in het vervolgonderwijs. Met een beetje geluk lezen ze zelfs nog met plezier in hun vrije tijd. Maar er is ook een groep die al snel een achterstand oploopt en een groeiende leesweerstand opbouwt. Die zwakke lezers hebben goede ondersteuning nodig, maar er wordt nog vaak uitgegaan van achterhaalde opvattingen en ongefundeerde adviezen. In dit artikel bespreken een specifiek aspect hoe je zwakke lezers het beste kunt helpen zodat ze beter én met meer plezier en vertrouwen gaan lezen.

Wist je dat het onlogisch is om onderscheid te maken tussen technisch en begrijpend lezen?

Kinderen leren lezen om uiteenlopende teksten te kunnen begrijpen. Ze beginnen met woorden verklanken. Dat trainen ze door lettercombinaties te oefenen en door woordrijtjes en teksten te lezen. De inhoud komt daarbij nogal eens op de tweede plaats. Naast dat technisch lezen gaan ze aan de slag met oefenteksten voor het begrijpend lezen. Dat ze die teksten leuk vinden, blijkt in de praktijk van secundair belang: strategieën staan vaak centraal en voor leesplezier zijn er aparte leespromotielessen. Woordenschat komt ook weer afzonderlijk aan bod.

Nederland is een van de weinige landen met zo’n scheiding. Oefenmiddelen als woordrijtjes, leesstrategieën en toetsen als de Drieminutentoets dreigen in Nederland doelen op zich te worden. En dat terwijl technisch lezen, begrijpend lezen, leesplezier en woordenschat sterk samenhangen (Morgan & Fuchs, 2007; Vernooy, 2007). Hoe meer plezier, hoe meer het kind leest. Hoe meer het leest, hoe meer woorden het leert. En daardoor gaat het technisch en begrijpend lezen ook weer gemakkelijker.

In goed leesonderwijs zijn al die dimensies geïntegreerd. Er moet ten eerste veel tijd zijn voor vrij lezen. Zo oefenen kinderen het verklanken op een natuurlijke manier met boeiende teksten. Ze lezen woorden in een logisch verband en in een betekenisvolle context. Kies daarnaast voor een methode die al deze aspecten combineert. Ook wanneer je één aspect op de voorgrond zet, is het belangrijk om de inhoud van de tekst voldoende aandacht te geven.