Makkelijk Lezen Dag 2020 – Werkboek

Het Makkelijk Lezen Werkboek biedt een overzicht van remedierende methodes en ondersteunend materiaal voor kinderen die om welke reden dan ook achterblijven in het proces van leren lezen. Het programma van de Makkelijk Lezen Dag is hiervoor de basis, maar aanvullend daarop moet het ook een bron van inspiratie worden met tips, opdrachten en oefeningen om direct aan de slag te gaan. Tijdens de MLD geeft het ruimte om overzichtelijk de eigen indrukken te noteren en aantekeningen te maken

 

inhoud (onder voorbehoud van wijzigingen)

 

Profielen van de MLD-professionals

–  Beknopte beschrijving / presentatie / achtergrond van alle workshop/lezing/speeddate

–  korte CV en antwoord op de vragen:

wat is jouw gouden tip als het gaat om lezen, leesbegeleiding aan zwakke lezers;

welke vakliteratuur of auteur zou je aanraden en waarom;

welk boek heeft indruk gemaakt in je jeugd of in je werk en kun je vertellen waarom?

 

Makkelijk Lezen gereedschapskist

Overzicht van ondersteunende methodes & materialen.

 

Ouderparticipatie

Hoe kunnen ouders betrokken worden en wat zijn leuke en praktische tips en oefeningen voor thuis.

 

Inspirerende ideeën

Inspirerende ideeën van de genomineerden van de MLprijs.

 

TIP25

De boeken van TIP25 en informatie over het belang van een goed keuzeproces.

 

MLD partners

Bijdragen van MLD partners (zoals ProBiblio, Stichting Lezen, LBRT, NRO/KennisRotonde, RID)

 

Advertorials

Bijdragen van de partners op het informatieplein