We zijn ons goed bewust van het nut van voorlezen voor jonge kinderen, maar zodra ze zelf kunnen lezen, zien we het vaak alleen als ontspannende activiteit. Toch is voorlezen ook leerzaam voor oudere kinderen. Wanneer je kinderen voorleest, oefenen ze namelijk de vaardigheden die ze nodig hebben bij het begrijpend lezen. Je kunt het begrip daarbij extra ondersteunen met je mimiek, intonatie en uitleg. Ook kun je kiezen voor teksten met een hoger niveau. Kinderen worden immers niet geremd door eventuele leesproblemen. Zo kunnen ze met complexere woorden en zinnen in aanraking komen dan wanneer ze zelfstandig lezen. Daarnaast kun je ze een groot scala aan boeken laten ontdekken, waarmee ze uit zichzelf niet zo snel kennis zouden maken. Dat stimuleert: uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen later in hun leven zelf meer boeken lezen wanneer je ze veel voorleest (Van Keer, 2002). Kies dus gerust vaker voor voorlezen. Het is zinvoller dan menig taal- of leeslesje.