Bent u leerkracht van groep 1 en 2, werkt u met kinderen uit deze groep of zit uw kind in de kleuterklas? Dan kunt u signaleren of er kinderen zijn die wellicht lees- en spellingsproblemen gaan ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat deze problemen te voorspellen zijn door verschillende factoren.

 1. In de familie komt dyslexie voor. De kans is dan groter dat een van de kinderen ook dyslexie gaat ontwikkelen.
 2. Het kind heeft moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, kan nog geen goede zinnen maken of heeft een kleine woordenschat.
 3. Het kind heeft moeite met:
  – het hakken en plakken van letters en woorden (de auditieve analyse en synthese)
  – het herkennen van een klank in een woord (foneemidentificatie)
  – het verklanken van een woord als er een letter wordt weggelaten of toegevoegd (foneemmanipulatie)
 4. het kind kan letter-klankkoppelingen niet goed onthouden
 5. Hij kan letter, kleuren of afbeeldingen niet snel en juist benoemen
 6. Het kind kan onzinwoorden niet goed correct nazeggen

Als deze risicofactoren aanwezig zijn en de leerling laag presteert op voorbereidende lees- en spellingtaken (die een beroep doen op automatisering) is dat een indicatie van mogelijke lees- en op spellingproblemen op latere leeftijd. [Druenen, Gijsel, Scheltinga, Verhoeven, 2012)