Nederlandse kinderen scoren internationaal gezien gemiddeld goed op het gebied van leesvaardigheid (Meelissen et al., 2011), maar we zakken de laatste jaren wel weg op de ranglijst. Dat komt onder andere door een gebrek aan leesmotivatie. Nederlandse scholieren vinden lezen minder leuk dan leeftijdsgenoten in andere landen en hun leesmotivatie neemt vaak ook nog eens af naarmate ze ouder worden (Bos, De Koning & Van der Schoot, 2014). Dat is zonde, want onderzoek laat keer op keer zien dat leesmotivatie en leesvaardigheid nauw met elkaar samenhangen. Als kinderen buiten schooltijd ook graag in een boek duiken, plukken ze daar in de klas de vruchten van.

Om het leesplezier van zwakke lezers weer aan te wakkeren, kun je het best inzetten op de drie basisvoorwaarden voor intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en relatie (Van Steensel et al., 2016). Je kunt kinderen meer autonomie geven door ze zelf een leesboek te laten uitkiezen. Daar hebben ze wel handvatten bij nodig: goed kiezen is een kunst. Bespreek met ze waaraan ze kunnen zien waar een boek over gaat en laat ze bewust nadenken over de onderwerpen waarover ze graag zouden willen lezen. Zorg er daarbij voor dat er genoeg te kiezen valt, ook voor zwakkere lezers.

Vaak lezen zwakke lezers namelijk boekjes die eigenlijk voor jongere kinderen zijn bedoeld, omdat die beter aansluiten bij hun AVI-niveau. Maar dat komt hun gevoel van competentie niet ten goede. Inhoudelijk kunnen zij meestal al meer aan, en het is belangrijk dat wat ze lezen betekenisvol voor ze is. De boekjes uit de series Spannend! en Heftig! spelen hierop in. Deze leesseries zijn geschreven op een lager AVI-niveau, maar passen inhoudelijk bij de belevingswereld van kinderen uit de midden- en bovenbouw. De boekjes van de zwakke lezers zijn net zo leuk en interessant als die van hun klasgenoten, waardoor het gemakkelijker wordt om leeservaringen te delen.

Dat sociale aspect, de relatie, speelt namelijk ook een belangrijke rol bij leesplezier. Als kinderen met elkaar of met volwassenen praten over wat ze gelezen hebben, neemt hun gevoel van verbondenheid toe. In de genoemde Samenleesboeken lezen kinderen samen hetzelfde verhaal en beleven zo hetzelfde avontuur.