Vroegtijdige signalering van problemen op het gebied van de leesontwikkeling en daaropvolgende interventie zorgt volgens onderzoek voor een afname van het aantal kinderen dat ernstige leesproblemen ontwikkelt. Promotieonderzoek van Haytske Zijlstra toonde aan dat het computerondersteunend leesprogramma Bouw! leidde tot een vermindering van ernstige leesproblemen. (Zijlstra, Van der Leij, 2016) Tijdens dit programma werd de leerling individueel begeleid door een tutor (iemand die zelf kan lezen). De tutor werd ondersteund door de computer middels instructieteksten en feedback op het scherm. Het programma richtte zich op vroegtijdige signalering van risicoleerlingen maar ook op het leerproces en de begeleiding erna.

Niet iedere school en leerkracht zal dit kunnen inzetten. Wel kan lering getrokken worden uit de factoren die er voor zorgen dat het project succesvol was. Het onderzoek van Zijlstra liet zien dat de effecten vooral in de tweede helft van groep 3 zichtbaarder worden. Essentieel zijn langdurige en herhaalde oefening, individuele feedback en ondersteuning van een tutor. Ook ouderparticipatie is van belang.

Voordeel van het vroegtijdig signaleren is dat leerlingen uit groep 2 met een lage beginnende geletterdheid meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor ook meer gemotiveerd zijn om te leren lezen.