Aandacht voor de vorm van letters in de eerste fase van het leesonderwijs is dus voor alle leerlingen belangrijk, niet alleen voor kinderen met dyslexie. Ze hebben geen leesprobleem doordat ze visuele lettervormen niet kunnen onderscheiden. Het is ook een misvatting dat jonge kinderen met dyslexie letters vaker dan normale lezers omdraaien of in spiegelbeeld schrijven, omdat zij moeite hebben met de visuele vorm. In het speciale lettertype zijn lettervormen aangepast om op elkaar lijkende letters (zoals b en d) duidelijker van elkaar te onderscheiden. Dit zou leerlingen met dyslexie helpen om foutloos en vlot te lezen. Niet alle lettertypes zijn even gemakkelijk te lezen, maar dit hangt samen met persoonlijke voorkeur en niet met dyslexie. Voordelen van een speciaal ‘dyslexielettertype’ zijn dan ook niet aangetoond.

Klanken en letters
Het probleem dat dyslectici met lezen ervaren, wordt niet veroorzaakt door een verstoorde visuele waarneming. Kinderen met dyslexie zijn in staat om de visuele vorm van letters te leren, maar hebben moeite om snel de klank op te roepen die bij de letter hoort. Kinderen en ook volwassenen met dyslexie beschikken over minder sterke associaties tussen letters en klanken. Hierdoor raakt het snel benoemen van letters en woorden niet geautomatiseerd. Ze kunnen letters en woorden vaak wel goed en foutloos lezen, maar het leestempo blijft traag. Dit probleem wordt niet verholpen met een specifieke, visuele vorm van letters. Om de associaties tussen letters en klanken te versterken, hebben leerlingen vooral veel oefening en herhaling nodig die gericht is op deze koppeling.

Meer weten?
Lees hier het volledige, wetenschappelijk verantwoorde antwoord van Kennisronde op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/helpt-aandacht-vorm-letters-om-dyslexie-gaan-als-kinderen-letters-leren-lezen-en-schrijven/