In 2008 ontwierp Christian Boer het lettertype Dyslexie. Boer, zelf dyslecticus, wilde het lezen gemakkelijker maken met letters die duidelijker van elkaar verschilden en meer witruimtes hadden. Het lettertype kreeg internationale media-aandacht. Verschillende uitgevers publiceren boeken in het speciale font.

In 2012 is onderzoek gedaan naar de effecten van het lettertype van Boer bij basisschoolleerlingen. Het bleek niet uit te maken in welk lettertype de tekst stond: de leesprestaties van dyslectische kinderen werden er niet beter of slechter van (Kuster, Braams & Bosman, 2012).

Zwakke lezers zullen in het dagelijks leven met allerlei lettertypes in aanraking komen: in tijdschriften, op menukaarten, in kranten – en wat te denken van handschriften, zoals op de verjaardagskaart van oma. Kinderen met leesproblemen hebben vooral behoefte aan goede instructie, een vaste aanpak en veel oefening (Vernooy, 2009). Net zo belangrijk is leesmotivatie: kinderen die plezier hebben in lezen, hebben minder kans op ernstige leesproblemen (Eklund, Torppa & Lyttinen, 2013). De Leesbalans-leesserie is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leesproblemen of dyslexie. De boeken hebben een rustige bladspiegel, de onderwerpen zijn uitnodigend en de teksten zijn boeiend geschreven. De leesserie kan los gebruikt worden of in combinatie met de Leesbalans-methode, die naadloos aansluit bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Vier dimensies

Leesvaardigheid bestaat uit vier dimensies: goed leesbegrip, een uitgebreide woordenschat, een vlotte technische beheersing en leesplezier. Vaak wordt er bij de aanpak van leesproblemen maar op één of twee van die dimensies ingezet, maar juist de combinatie zorgt voor resultaat. Zwakke lezers help je met uitnodigende, rijke teksten op hun eigen niveau, goede instructie en een gezonde dosis voorlezen. Zo maken ze weer vorderingen en krijgen ze vertrouwen in hun leescapaciteiten.