Theaterlezen bevordert het vloeiend lezen.

Bij theaterlezen (of toneellezen) voeren twee of meer lezers eigenlijk samen een toneelstukje op, door de teksten hardop voor te lezen. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Theaterlezen is leuk voor iedereen: zeker voor minder goede lezers. De meerwaarde voor deze zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij […]

“Als je niet van lezen houdt”… Makkelijk lezen tips

Een kind dat lezen moeilijk vindt en daarom meestal niet van lezen houdt, kan zich niet voorstellen dat er een boek bestaat dat hij of zij wél leuk zou kunnen vinden. De volwassen omgeving van dat kind heeft dan de taak én verantwoordelijkheid om een diversiteit aan mogelijkheden te bieden, waardoor het iets makkelijker wordt […]

Achterstand bij een kleuter, wat nu?

Stel, u constateert bij een van uw kleuters dat de taalontwikkeling niet verloopt zoals u zou mogen verwachten. Dit hoeft niet te betekenen dat deze leerling later ook daadwerkelijk lees- en spellingproblemen gaat ontwikkelen. Wel is het een duidelijk signaal dat actie nodig is. Wat kunt u doen? Start met met een interventie-programma, eventueel met […]

Tips voor vroegtijdig signalering

Bent u leerkracht van groep 1 en 2, werkt u met kinderen uit deze groep of zit uw kind in de kleuterklas? Dan kunt u signaleren of er kinderen zijn die wellicht lees- en spellingsproblemen gaan ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat deze problemen te voorspellen zijn door verschillende factoren. In de familie komt dyslexie voor. […]

“Leer ze vooral plezier te hebben in lezen”

Kleuters moeten kleuters blijven, vindt Janneke van Kammen die in Groningen voor de klas staat. Toch is ze al jaren bezig met risicosignalering bij kleuters op het gebied van dyslexie. “’Een kind dat moeite heeft met letterherkenning heeft baat bij herhaling.” Behoefte om te leren lezen Janneke staat al 35 jaar staat voor de kleuterklas. […]

Onze kinderen lezen minder graag dan in andere landen

Nederlandse kinderen scoren internationaal gezien gemiddeld goed op het gebied van leesvaardigheid (Meelissen et al., 2011), maar we zakken de laatste jaren wel weg op de ranglijst. Dat komt onder andere door een gebrek aan leesmotivatie. Nederlandse scholieren vinden lezen minder leuk dan leeftijdsgenoten in andere landen en hun leesmotivatie neemt vaak ook nog eens […]

Zwakke lezers zijn gebaat bij rijke teksten

Zwakke lezers hebben goede ondersteuning nodig, maar er wordt nog vaak uitgegaan van achterhaalde opvattingen en ongefundeerde adviezen. In dit artikel bespreken een specifiek aspect hoe je zwakke lezers het beste kunt helpen zodat ze beter én met meer plezier en vertrouwen gaan lezen. Er bestaan veel misverstanden over de vraag welke teksten het meest […]

Zo help je zwakke lezers

Aan het eind van de basisschoolperiode kunnen de meeste kinderen goed genoeg lezen om zich te redden in het vervolgonderwijs. Met een beetje geluk lezen ze zelfs nog met plezier in hun vrije tijd. Maar er is ook een groep die al snel een achterstand oploopt en een groeiende leesweerstand opbouwt. Die zwakke lezers hebben […]