Kan de vorm van letters dyslexie tegengaan bij het leren lezen?

Aandacht voor de vorm van letters in de eerste fase van het leesonderwijs is dus voor alle leerlingen belangrijk, niet alleen voor kinderen met dyslexie. Ze hebben geen leesprobleem doordat ze visuele lettervormen niet kunnen onderscheiden. Het is ook een misvatting dat jonge kinderen met dyslexie letters vaker dan normale lezers omdraaien of in spiegelbeeld […]

Het speciale dyslexielettertype is niet bewezen effectief!

In 2008 ontwierp Christian Boer het lettertype Dyslexie. Boer, zelf dyslecticus, wilde het lezen gemakkelijker maken met letters die duidelijker van elkaar verschilden en meer witruimtes hadden. Het lettertype kreeg internationale media-aandacht. Verschillende uitgevers publiceren boeken in het speciale font. In 2012 is onderzoek gedaan naar de effecten van het lettertype van Boer bij basisschoolleerlingen. […]