Kan de vorm van letters dyslexie tegengaan bij het leren lezen?

Aandacht voor de vorm van letters in de eerste fase van het leesonderwijs is dus voor alle leerlingen belangrijk, niet alleen voor kinderen met dyslexie. Ze hebben geen leesprobleem doordat ze visuele lettervormen niet kunnen onderscheiden. Het is ook een misvatting dat jonge kinderen met dyslexie letters vaker dan normale lezers omdraaien of in spiegelbeeld […]

Theaterlezen bevordert het vloeiend lezen.

Bij theaterlezen (of toneellezen) voeren twee of meer lezers eigenlijk samen een toneelstukje op, door de teksten hardop voor te lezen. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Theaterlezen is leuk voor iedereen: zeker voor minder goede lezers. De meerwaarde voor deze zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij […]

Project Kinderzwerfboek

In 2017 heeft Bontekoe op verzoek van Kinderzwerfboek boekenpakketten samengesteld voor de scholen met nieuwkomerskinderen. Met daarin ook de meeluisterboeken van Bontekoe. Bij navraag kregen we veel positieve reacties. De meeluisteroptie is op de helft van de scholen door de kinderen gebruikt en 74 % ziet een duidelijke meerwaarde van de meeluisteroptie voor deze doelgroep. […]

Hooggeëerd publiek!

Wie lezen lastig en dus vervelend vindt, zal dat lezen zoveel mogelijk willen vermijden. En dan vergt het de nodige verleidingskunst om deze aarzelende lezer over de streep te trekken. Theaterlezen is zo’n verleidelijke leesvorm die sterk motiveert en uitnodigt tot vloeiend lezen. ‘Theaterlezen is een samenleesvorm en tevens instructiemodel waarin de deelnemers beurtelings hardop […]

Het kiezen van een boek; past het boek bij mij?

Laat als volwassene zien hoe je een boek kiest. Je vertelt waar je op let als je een boek in handen hebt en je doet voor hoe dat gaat, hardop denkend (omslag, flaptekst, bladerend). Vergelijk het kiezen van een boek met het uitzoeken van nieuwe schoenen: – Zien de schoenen er leuk uit = Ziet […]

“Als je niet van lezen houdt”… Makkelijk lezen tips

Een kind dat lezen moeilijk vindt en daarom meestal niet van lezen houdt, kan zich niet voorstellen dat er een boek bestaat dat hij of zij wél leuk zou kunnen vinden. De volwassen omgeving van dat kind heeft dan de taak én verantwoordelijkheid om een diversiteit aan mogelijkheden te bieden, waardoor het iets makkelijker wordt […]

Voorlezen heeft een leven lang nut

We zijn ons goed bewust van het nut van voorlezen voor jonge kinderen, maar zodra ze zelf kunnen lezen, zien we het vaak alleen als ontspannende activiteit. Toch is voorlezen ook leerzaam voor oudere kinderen. Wanneer je kinderen voorleest, oefenen ze namelijk de vaardigheden die ze nodig hebben bij het begrijpend lezen. Je kunt het […]

De kracht van theaterlezen; herhalen!

Herhaald lezen omdat je een zwakke lezer bent is niet leuk. Maar herhaald lezen omdat je een voorstelling voorbereidt, motiveert tot herhaald lezen en geeft het oefenen een authentieke reden, namelijk het neerzetten van een goede leesuitvoering. Daarbij komt dat inleving in een tekst leidt tot betrokkenheid. En theaterlezen is een vorm bij uitstek die […]

Oefenen, oefenen, oefenen

Vroegtijdige signalering van problemen op het gebied van de leesontwikkeling en daaropvolgende interventie zorgt volgens onderzoek voor een afname van het aantal kinderen dat ernstige leesproblemen ontwikkelt. Promotieonderzoek van Haytske Zijlstra toonde aan dat het computerondersteunend leesprogramma Bouw! leidde tot een vermindering van ernstige leesproblemen. (Zijlstra, Van der Leij, 2016) Tijdens dit programma werd de […]

Achterstand bij een kleuter, wat nu?

Stel, u constateert bij een van uw kleuters dat de taalontwikkeling niet verloopt zoals u zou mogen verwachten. Dit hoeft niet te betekenen dat deze leerling later ook daadwerkelijk lees- en spellingproblemen gaat ontwikkelen. Wel is het een duidelijk signaal dat actie nodig is. Wat kunt u doen? Start met met een interventie-programma, eventueel met […]