Stel, u constateert bij een van uw kleuters dat de taalontwikkeling niet verloopt zoals u zou mogen verwachten. Dit hoeft niet te betekenen dat deze leerling later ook daadwerkelijk lees- en spellingproblemen gaat ontwikkelen. Wel is het een duidelijk signaal dat actie nodig is. Wat kunt u doen?

Meer informatie vindt u op de websites van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en het Masterplan Dyslexie, Kentalis.nl